Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Medicatie Bewaking

Voordat wij een geneesmiddel afleveren worden er vele zaken bekeken en gecontroleerd, de Medicatie Bewaking.

Daarvoor gebruiken wij ons uitgebreide digitale Apotheek Informatie Systeem (AIS) en het Landelijk Schakelpunt (LSP). Alle signalen uit ons AIS worden afgehandeld en vastgelegd. Maar we bellen ook met de voorschrijvend arts als dit nodig is om vragen te stellen en te overleggen.

Onderstaand een opsomming van de meest voorkomende controles. Afhankelijk van het medicijn en jouw gegevens in het dossier kunnen hier nog andere controles bij komen.

  • controle sterkte van het middel en de dosering
  • geeft de nierfunctiewaarden aanleiding om de dosering aan te passen?
  • is de toedieningsvorm geschikt?
  • gebruik je een ander middel met dezelfde werking (dubbelmedicatie)?
  • gebruik je een ander middel waarmee het nieuwe middel niet samen kan (geneesmiddel interactie)?
  • is er een aandoening in jouw dossier bekend waardoor je het middel niet mag gebruiken (contra indicatie)?
  • is er sprake van overgevoeligheid of allergie?
  • zijn er extra preventieve middelen gewenst, zoals een maagbeschermer of laxeermiddel?
  • is het nodig informatie te geven over wisselwerking met voedsel, zoals bijvoorbeeld grapefruit(sap)?